Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst

WGBO

De wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals fysiotherapeuten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan de rechten en plichten die bij de behandelingsovereenkomst horen.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op behandelingen bij Dynamico Fysiotherapie & Training. Uitgebreide informatie over deze wet vindt u hier.